Vavo | Horizon College
Diploma/Certificaat
Alkmaar

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Haal je diploma bij het vavo!

Wat is het vavo?

Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) biedt jou een kans om alsnog een diploma of certificaat te halen op vmbo-tl, havo-, of vwo-niveau.

Een groot voordeel van het volgen van onderwijs op het vavo is de flexibiliteit; langzamer studeren, sneller studeren of een deelstudie doen. Het vavo is door de overheid erkend en gesubsidieerd onderwijs en toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. Ben je 16 of 17 jaar, dan kan jouw vo-school je detacheren.

Tip: voor de examenvakken Nederlands, Engels en Wiskunde A kun je avondlessen volgen (bij voldoende aanmeldingen) van 18.30 tot 20.00 uur en van 20.15 tot 21.45 uur. Belangstelling? Stuur een e-mail naar vavo@horizoncollege.nl.

Wat zijn de eisen voor vavo?

• Je bent 18 jaar of ouder en je hebt geen of een te laag diploma van het voortgezet onderwijs. In dit geval kun je bij het vavo dit diploma alsnog halen. Of:

• Je bent 16 of 17 jaar en je huidige middelbare school ontgroeid. Dan kun je door je school, onder bepaalde voorwaarden, aan het vavo worden ‘uitbesteed’. Je blijft ingeschreven staan op je middelbare school, maar je volgt de opleiding op het vavo. Of:

• Je bent gezakt voor het vmbo en moet nog hooguit 1 vak halen. Dan kun je, als de mbo-opleiding toestemming geeft, alvast op het mbo beginnen en intussen bij het vavo dit vak alsnog halen. Of:

• Je wilt het eindexamenjaar in twee jaar doen. Dan kun je de helft van de vakken in het ene jaar volgen en de andere helft van de vakken het jaar daarop.

Ook kan het zijn dat je van profiel wilt wisselen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen van een vervolgopleiding. In dat geval kun je bij ons die ontbrekende vakken volgen. Soms moet je hier eerst een toelatingstest voor doen.

In het geval dat je gezakt bent voor het eindexamen kun je via het vavo alleen de vakken met een onvoldoende overdoen. Je krijgt vrijstelling voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op als deze voldoen aan de reguliere slaag-zakregeling.

Studiefeiten

Punt van aandacht

We behoren tot de beste scholen voor volwassenenonderwijs in Nederland! Ruim 80% van onze examenleerlingen haalt binnen een jaar hun diploma (of certificaten). De kwaliteit van de lessen en de volwassen benadering worden hooggewaardeerd.

Aanmelden vavo

Voor een vavo-opleiding in het schooljaar 2023- 2024 kun je je (anders dan bij mbo-opleidingen) digitaal aanmelden vanaf 20 mei tot en met 13 augustus 2023 via de onderstaande button.

Wil je meer informatie over het vavo? Mail naar vavo@horizoncollege.nl.

Na je aanmelding

Wij willen je natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden tijdens je opleiding. Soms is het nodig dat we daarvoor een goed beeld krijgen van je capaciteiten en motivatie en dat we samen kijken of je een juist beeld hebt van de gekozen opleiding.

Het is daarom mogelijk dat we je na je aanmelding uitnodigen voor een digitale test. Dit is een hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van je capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie. We kunnen daarna samen beoordelen of je de juiste opleiding hebt gekozen.

Oud-student Celine over het vavo

Celine is een oud-student van het Horizon College. Op dit moment volgt ze een studie aan de universiteit. Maar daar ging een lange weg aan vooraf. Celine: ‘Ik ben te laag ingeschat'.

Op de middelbare school haalde ze haar basisdiploma vmbo en startte ze bij het Horizon College een niveau 2-opleiding Sport & Bewegen. ‘Daar werd mij doorzettingsvermogen bijgebracht’, vertelt Celine. ‘Maar ik kwam erachter dat ik beter scoorde met de theorielessen dan met sporten.’ Celine werd geadviseerd om bij het vavo vmbo-tl te volgen en dat deed ze.

Benieuwd naar het hele verhaal?