Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Wat zijn de kosten voor vavo?

Vavo kosten: Lesgeld of cursusgeld?

Ben je 18 jaar of ouder en:

• volg je voltijd een opleiding? Dan betaal je lesgeld.

• volg je deeltijd een opleiding? Dan betaal je cursusgeld.

Als je 16 of 17 jaar oud bent en les aan het vavo volgt lees dan hieronder verder over de toelatingseisen en de kosten in jouw specifieke geval.  

Leeftijd, toelatingseisen en kosten

Het vavo is in principe bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Echter, in bijzondere gevallen kunnen leerlingen vanaf 16 jaar worden toegelaten. Dit gebeurt meestal om uitval te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je huidige school verwacht dat je beter presteert in een minder "schoolse" omgeving of als je gezakt bent en alleen nog de onvoldoende vakken over doet.

Afhankelijk van je leeftijd is er een aantal manieren waarop je bij het vavo ingeschreven kan worden, mits je voldoet aan de toelatingseisen van de gewenste opleiding.

Je bent jonger dan 16 jaar

Helaas is inschrijving op het vavo dan niet mogelijk.

Je bent 16 of 17 jaar én volgt nu nog lessen op de middelbare school

Inschrijven als uitbestede leerling
Je dient ingeschreven te worden als uitbestede leerling. Je volgt dan lessen aan het vavo maar je blijft wel ingeschreven op je middelbare school. Dit wordt ook wel de "Rutte-regeling" genoemd. Je middelbare school blijft in dit geval verantwoordelijk voor je.

Kosten
Het Rijk betaalt jouw gehele opleiding en de huur van de boeken. De betaling aan het vavo loopt via je middelbare school. Zelf betaal je alleen een borg van € 100,- voor de boeken. Je krijgt over het algemeen drie vakken vergoed.

Je bent 17 jaar en volgt géén lessen meer op een middelbare school

Inschrijven op rijksbekostiging
Zit je niet meer op een middelbare school maar ben je op 1 augustus, de start van het studiejaar, nog geen 18 jaar? Dan kan de gemeente je doorverwijzen en word je als 17-jarige op rijksbekostiging ingeschreven aan het vavo. 

Voorwaarden:
• je bent 17 jaar op 1 augustus 2024 en je wordt 18 jaar voor 31 juli 2025;
• je hebt nog geen mbo niveau 2 diploma of een havo/vwo-diploma;
• je hebt toestemming van de leerplichtambtenaar.

Kosten
Het Rijk betaalt jouw gehele opleiding. Je betaalt wel de huur van de boeken en een borg van € 100,- voor de boeken.

Je bent 18 jaar of ouder

Direct inschrijven
Als je 18 jaar of ouder bent en niet meer op een middelbare school zit, kun je je direct inschrijven voor het vavo. Het vavo is voor jou interessant als je bijvoorbeeld geen diploma van de middelbare schoolt hebt of een diploma op een ander niveau wilt halen. 

Kosten
Je betaalt de huur en de borg van de boeken plus cursusgeld (bij een deeltijdopleiding) of lesgeld (bij een voltijdopleiding).  

Particuliere leerling

In een enkel geval kun je ook ingeschreven worden als particuliere leerling:

• als je niet voldoet aan de vooropleidingsvoorwaarden van de gewenste opleiding;
• als je nog geen 17 bent, maar ook niet uitbesteed wordt door een middelbare school;
• als je alleen het profielwerkstuk wilt maken;
• als je als extraneus vakken wilt volgen, doe je alleen schoolexamens en eindexamens, maar je volgt geen lessen.

Kosten
Als particuliere leerling betaal je het cursusgeld zelf. Daarnaast betaal je eenmalig € 75 administratiekosten. Verder betaal je ook zelf de huur en de borg voor de boeken.

Bekijk het stroomschema financiële reglement.

Tegemoetkoming studiekosten

Deze tegemoetkoming is er voor studenten van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit verschillende toelages.

Bekijk de tegemoetkoming in studiekosten vavo 2024-2025.

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen met een diploma vmbo-tl naar havo-4 of met een havo-5 diploma naar het vwo is mogelijk. Je huidige school mag je uitbesteden. Je krijgt dan alle vakken vergoed.

Reiskostenvergoeding

Goed nieuws! Vanaf schooljaar 2023-2024 kom je, als je meer dan 10 kilometer van school woont, in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer. Dat betekent dat je geld kunt terugkrijgen voor je reiskosten wanneer je naar school gaat voor lessen of toetsen. Je kunt maximaal de kosten van een trajectkaart terugkrijgen. Hoe het precies werkt, wordt aan het begin van het schooljaar uitgelegd.