Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Wanneer betaal je lesgeld?

Volg je voltijd een opleiding aan de vavo? Dan betaal je lesgeld

Wat houdt "voltijd" in?

Een leerling wordt beschouwd als een voltijd leerling als deze alle vakken volgt die op dat betreffende niveau gevolgd moeten worden om tot een diploma te kunnen leiden:
- Vmbo: 6 vakken (+ maatschappijleer + PWS)
- Havo: 7 vakken (+ maatschappijleer + PWS)
- Vwo: 8 vakken (+ maatschappijleer + PWS)

Verder geldt dat de doorstromers van vmbo-tl naar 5 havo ook voltijd zijn als ze gebruik maken van het 2-jarige traject (niet bij 3-jarig traject). 

Uitbestede vo-studenten zijn ALTIJD voltijd. 

In alle andere gevallen is de leerling een deeltijd leerling en betaal je cursusgeld.

Lesgeld voltijd vavo-opleiding

Hoogte van het lesgeld 2024-2025

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2024-2025 is: 1.449,-.

Betaling van het lesgeld
De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november van het schooljaar bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een voltijd vavo-opleiding is 1 oktober 2024. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2024 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2024 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2025 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. deeltijd vavo)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overlijden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor uiterlijk 31 juli 2025 schriftelijk een verzoek indienen bij DUO (via Mijn DUO).

Overstap voltijd naar deeltijd
Overstappen van voltijd naar deeltijd heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement vavo 2023-2024 artikel 4.7.

Financieel reglement vavo
Lees hier het volledige financieel reglement vavo 2023-2024.