Alles over lesgeld voor vavo | Horizon College

Wanneer betaal je lesgeld?

Volg je voltijd een opleiding aan de vavo? Dan betaal je lesgeld.

Wat houdt "voltijd" in?

Een leerling wordt beschouwd als een voltijd leerling als deze alle vakken volgt die op dat betreffende niveau gevolgd moeten worden om tot een diploma te kunnen leiden:
- Vmbo: 6 vakken (+ mal + PWS)
- Havo: 7 vakken (+ mal + PWS)
- Vwo: 8 vakken (+ mal + PWS)

Verder geldt dat de doorstromers van vmbo-tl naar 5 havo ook voltijd zijn als ze gebruik maken van het 2-jarige traject (niet bij 3-jarig traject).

In alle andere gevallen is de leerling een deeltijd leerling en betaal je cursusgeld.

Lesgeld voltijd vavo-opleiding

Hoogte van het lesgeld 2022-2023

De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2022-2023? Dan is het lesgeld als volgt:

Voltijd vavo: 1.239,-

Betaling van het lesgeld
De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november van het schooljaar bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een voltijd vavo-opleiding is 1 oktober 2022. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2022 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2022 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2023 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. deeltijd vavo)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overlijden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.

Overstap voltijd naar deeltijd
Overstappen van voltijd naar deeltijd heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement vavo 2022-2023 artikel 5.8.

Financieel reglement vavo
Lees hier het volledige financieel reglement vavo 2022-2023. Het reglement voor 2023-2024 wordt in juni 2023 gepubliceerd.

Hoogte van het lesgeld 2023-2024

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2023-2024 is:

vavo-voltijd: 1.357,-