Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Wanneer betaal je cursusgeld?

Volg je een deeltijdopleiding aan de vavo? Dan betaal je cursusgeld. Als je voltijd een opleiding volgt aan de vavo, betaal je lesgeld.  

Cursusgeld deeltijd vavo-opleiding

Hoogte van het cursusgeld 2024-2025

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2024-2025 voor deeltijd vavo is: € 0,86 per 45 minuten onderwijs. Dit komt neer op € 38,40 per lesuur. Heb je 20 wekelijkse lesuren, dan betaal je dus zelf 20 x € 38,40 = € 768,- per jaar. 

Betaling van het cursusgeld
Cursusgeld wordt in rekening gebracht door het Horizon College wanneer je via de Rijksoverheid bekostigd wordt en staat ingeschreven voor een deeltijd vavo-opleiding. Voor de betaling van het wettelijke cursusgeld ontvang je van het Horizon College een factuur via AcceptEmail of bij hoge uitzondering een factuur op papier.

Later ingeschreven
Van verlate instroom is sprake wanneer jij je niet vanaf het begin, maar gedurende het schooljaar inschrijft bij het Horizon College voor een opleiding. Bij verlate inschrijving wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere in die cursusgeldperiode reeds verstreken maand.

Betaling door derden
Als jouw werkgever of een bedrijf/instelling jouw cursusgeld wil betalen, moet er per schooljaar een derdenmachtiging worden ingevuld. Deze derdenmachtiging moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet. Zolang de ondertekende derdenmachtiging niet door de school is ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als de situatie zich voordoet dat je werkgever niet overgaat tot betaling vanwege faillissement of ontslag, blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling. Een derdenmachting kun je aanvragen bij de financiële afdeling door te mailen naar derdenmachtiging@horizoncollege.nl.

Cursusgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een deeltijd vavo-opleiding is 1 oktober 2023. Bij vermindering van lesuren of uitschrijving op of na 1 oktober 2023 ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Alleen bij uitschrijving vóór de eerste lesdag hoef je geen cursusgeld te betalen.

In sommige gevallen kun je het betaalde cursusgeld (gedeeltelijk) terugkrijgen. Lees de voorwaarden hiervoor in het financieel reglement vavo 2023-2024 artikel 4.5. Je kunt je aanvraag indienen via het formulier restitutie wettelijk cursusgeld.

Het formulier kun je mailen naar debiteuren@horizoncollege.nl. Let op: het formulier dient uiterlijk 31 juli 2025 ingeleverd te zijn bij de financiële administratie. 

Verandering aantal lesuren of overstappen van deeltijd naar voltijd
Verandering van het aantal lesuren of overstappen van deeltijd naar voltijd kan consequenties hebben voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement vavo 2023-2024 artikel 4.7.

Financieel reglement vavo
Lees hier het volledige financieel reglement vavo 2023-2024.