Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Vavo vmbo-tl

Haal je vmbo-tl-diploma met vavo

Alkmaar
1 september 2024
1 jaar

Iets voor jou?

Ben je je huidige school ontgroeid of ben je gezakt voor het vmbo-tl eindexamen? Heb je nu een vmbo-gl diploma en wil je je tl-diploma halen? Of kom je niet verder dan de derde klas havo? 

Dan is de vavo echt iets voor jou!

Open dag Vavo | 1 juli 2024

Ben je gezakt voor je eindexamen? Of heb je niet alle juiste vakken voor je vervolgopleiding?

Bezoek dan onze open dag op maandag 1 juli van 16.00 - 20.00 uur en laat je informeren over de mogelijkheden binnen het vavo. 

Toelatingseisen

Wil je in één jaar alsnog je vmbo-tl diploma halen? Dat kan op het Horizon College!

Met vmbo gl/tl

Je kunt vavo-vmbo-tl volgen als je 

bent gezakt voor het examen OF

twee keer bent blijven zitten in de derde klas (automatisch 2-jarig Vavo-traject).

Met vmbo-kb

Je hebt een diploma KB met maximaal één onvoldoende en een gemiddelde van ten minste een 7,0 voor de theorievakken (CSE). 

Met havo

Volg je nu havo op een vo-school? Dan kun je vavo-vmbo-tl volgen als je: 

een overgangsbewijs hebt naar de vierde klas havo, OF

je twee keer bent blijven zitten in de derde klas havo.

Andere vooropleiding

Bij een andere vooropleiding beslist de opleidingsmanager.

Lees meer over het vakkenpakket

"Ik ga weer superblij naar school"

Maaike van 't Sant

Vavo-student

Vakkenpakket vavo-vmbo-tl

Alle vakken van het gemeenschappelijk deel:

  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer

en het profielwerkstuk

De vakken van één van de vier profielen:

  • Economie
  • Landbouw
  • Techniek
  • Zorg

Een keuze uit de vakken in het vrije deel.

Volledig vakkenpakket.

Certificaten

Naast inschrijven voor een volledig vakkenpakket kun je je ook aanmelden voor één of meerdere vakken. Per vak kun je een certificaat halen.

Leerlingen die van profiel wisselen krijgen bij voldoende resultaat certificaten (in principe geen nieuw diploma).

Vrijstellingen

Je krijgt vrijstellingen voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op, als deze resultaten voldoen aan de reguliere slaagzakregeling.

Een profielwerkstuk dat afgerond is met een voldoende levert een vrijstelling op. Een profielwerkstuk dat is afgerond met een onvoldoende op je vorige vo-school moet je op het vavo overdoen.

Studielast

Op het vavo krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden, dus lesstof van klas 3 en 4. Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Reken gemiddeld op 3 uur huiswerk per vak per week. Bij een nieuw vak mag je 6 uur per week rekenen.

Examen

Er zijn drie schriftelijke schoolexamenperiodes (SE’s). Het hele jaar door zijn er praktische opdrachten, presentaties, mondelingen etcetera die meetellen voor het schoolexamen. In mei is er het landelijk centraal schriftelijk eindexamen (CSE), waaraan je pas mag deelnemen als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond.

 

Nog andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.