Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Cambridge exams

  • Alkmaar

Wat zijn Cambridge examens?

Wil je een formele kwalificatie in het Engels behalen? Dat kan bij het Horizon College! Wij organiseren Cambridge English exams, afgestemd op jouw niveau. De focus ligt op effectief communiceren in het Engels. Taalvaardigheden als spreken, luisteren, lezen en schrijven worden getoetst.

Ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge

Cambridge English examens zijn de meest toonaangevende certificaten voor iedereen die Engels leert. Zij worden ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge, die wereldwijd examens levert voor middelbaar en hoger onderwijs. Elk jaar doen in ongeveer 135 landen ruim drie miljoen mensen examen. Deelname aan de Cambridge examens door leerlingen van middelbare scholen, beroepsopleidingen en basisscholen wordt steeds populairder. Leerlingen kunnen examens doen op alle mogelijke uiteenlopende niveaus, van beginners (Young Learners) tot academici (Proficiency).

De examens kenmerken zich door:
• hoge eisen aan de kwaliteit van de beoordeling
• wereldwijde erkenning door universiteiten, werkgevers en officiële instellingen

Cambridge Placement test

Ben je niet zeker van jouw niveau Engels? Dan kun je bij ons ook eerst een Placement Test (plaatsingstest) doen. De Placement Test wordt afgenomen om het niveau van Engels vast te stellen.

Na het aanvragen van de Placement Test ontvang je een linkje, zodat je de test op een computer kunt maken op elke willekeurige locatie.

Examen op jouw niveau

Op het Horizon College geven we cursussen én nemen we de bijbehorende examens af op vier niveaus: 

• Key - basisniveau
B1 Preliminary - gemiddeld niveau
B2 First - bovengemiddeld niveau
C1 Advanced - gevorderd niveau
C2 Proficiency - vloeiend niveau

 

Key

Dit is examen is bedoeld voor mensen met een basisniveau Engels.

Examendata

6 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 180 Euros. 

15 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 180 Euros. 

Meer weten over het Cambridge examen op dit niveau?

Bekijk de Cambridge Key brochure

 

Meld je aan voor het Examen

B1 Preliminary

Dit is vooral geschikt voor mensen met vmbo-tl (mavo) niveau. Als u succesvol examen heeft afgelegd, beheerst u het Engels voor werk en (vervolg-)studies. 

Met een B1 Preliminary diploma op zak toont u aan dat u in staat bent:

• simpele boeken en artikelen in het Engels te lezen;
• brieven en e-mails over alledaagse onderwerpen te schrijven; 
• te notuleren; 
• meningen en stemmingen in gesproken en geschreven Engels te kunnen interpreteren. 

Examendata

6 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 185 Euros. 

15 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 185 Euros. 

Meer weten over het Cambridge examen op dit niveau?

Bekijk de Cambridge B1 Preliminary brochure.

Meld je aan voor het Examen

B2 First

Het populairste examen dat vooral geschikt is voor mensen met vmbo-tl (mavo) en havo/hbo-niveau.

Met een B2 First diploma op zak toont u aan dat u in staat bent:

• effectief face-to-face te communiceren, waarbij u meningen kunt uiten en argumenten kunt presenteren;
• het nieuws te volgen; 
• duidelijk en gedetailleerd Engels te schrijven, waarbij u uw mening kunt uiten en voor-en nadelen kunt benoemen vanuit verschillende gezichtspunten; 
• brieven, rapporten, verhalen en andere stukken tekst te schrijven.

Examendata

1 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 255 Euros. 

4 juni 2024 en 7 of 8 juni
Dit examen wordt op twee dagen afgenomen; op 4 juni de "Written Papers & Listening Test" en op 7 of 8 juni de "Speaking Test".

Closing Date: 19 april 2024
Price: 255 Euros. 

15 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 255 Euros. 

14 december 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 4 november 2024
Price: 255 Euros. 

Meer weten over het Cambridge examen op dit niveau?

Bekijk de Cambridge B2 First brochure.

Meld je aan voor het Examen
Meer weten over onze cursussen? 

Eerst je kennis van het Engels nog even opvijzelen alvorens examen te doen? Bezoek dan onze pagina over de diverse cursussen die wij aanbieden. 

C1 Advanced

Dit is vooral geschikt voor vwo- en universitair opgeleiden. Na het succesvol afronden van deze van dit examen beheer je Engels op universitair, academisch niveau. 

Met een C1 Advanced diploma op zak toont u aan dat u in staat bent:

• een academische opleiding op universitair niveau te volgen;
• effectief te communiceren op management- en professioneel niveau; 
• vol vertrouwen deel te nemen aan vergadering of tutorials en seminars; 
• zich vloeiend uit te drukken in het Engels.

Examendata

1 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 275 Euros. 

5 juni 2024 en 7 of 8 juni
Dit examen wordt op twee dagen afgenomen; op 5 juni de "Written Papers & Listening Test" en op 7 of 8 juni de "Speaking Test".

Closing Date: 19 april 2024
Price: 275 Euros. 

15 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 275 Euros. 

14 december 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 4 november 2024
Price: 275 Euros. 

Meer weten over het Cambridge examen op dit niveau?

Bekijk de Cambridge C1 Advanced brochure.

Meld je aan voor het Examen

C2 Proficiency

Dit is vooral geschikt voor mensen die dagelijks Engels spreken, nauwe internationale betrekkingen voeren of lesgeven in het Engels. Na het succesvol afronden van dit examen beheerst u het Engels op het hoogste niveau: "near native". 

Met een C2 Proficiency diploma op zak toont u aan dat u in staat bent:

• veeleisende onderwerpen op het hoogste niveau te bestuderen, inclusief postdoctorale en PhD programma's;
• effectief en overtuigend te onderhandelen op senior managementniveau in internationale zakelijke omgevingen;
• de hoofdideeën van complexe stukken tekst te begrijpen; 
• te praten over complexe of gevoelige kwesties en zelfverzekerd moeilijke vragen te behandelen.

Examendata

7 juni 2024 (en eventueel 8 juni)
Dit examen wordt wellicht op twee dagen afgenomen, op 7 juni de "Written Papers & Listening Test" en op 7 of 8 juni de "Speaking Test".

Closing Date: 19 april 2024
Price: 292 Euros. 

8 juni 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 19 april 2024
Price: 292 Euros. 

5 december 2024
Dit examen bestaat uit een "Written Papers & Listening Test" en een "Speaking Test". 

Closing Date: 28 oktober 2024
Price: 292 Euros. 

Meer weten over het Cambridge examen op dit niveau?
Bekijk de Cambridge C2 Proficiency brochure.

Meld je aan voor het Examen
Waarom Cambridge Examens?

Tegenwoordig komen veel werknemers, leerlingen en studenten in posities waarbij Engels de voertaal is. Op de universiteiten en hbo-opleidingen zijn colleges, scripties en presentaties veelal in het Engels. In het internationaal bedrijfsleven is beheersing van het Engels op topniveau een must.

Velen bemerken dat een gemiddelde taalbeheersing van het Engels ontoereikend is.

De belangrijkste redenen op een rij, zijn:
• Toelating tot een universiteit of hogeschool;
• Verbetering van de positie op de arbeidsmarkt;
• Bijhouden van de voortgang in het Engels.

Waar en wanneer worden de examens afgenomen?

De examens worden in Alkmaar gehouden.

De examens worden landelijk afgenomen, meestal in de maanden december, maart en mei of juni. De schriftelijke examens vinden plaats op 1 dag, ongeveer van 9.00 tot 14.00 uur. Bij sommige examens is dat wat korter (BEC, Preliminary en Key English), waarbij het schriftelijk ’s ochtends wordt afgenomen en het mondeling volgens een schema ’s middags. Tussen de verschillende onderdelen van de examens door zijn er pauzes: een koffiepauze in de ochtend, een lunchpauze en een theepauze in de middag. De mondelingen voor het algemeen Engels, First, Advanced en Proficiency worden op een aparte dag afgenomen. Ze duren ongeveer 15 tot 20 minuten. 

Examenonderdelen

De examens van alle niveaus bestaan uit deze onderdelen: lezen (en gebruik van het Engels), schrijven, luisteren en spreken.

Testuitslagen

Er zijn vier niveaus: exceptional, good, borderline en weak. Daarop worden de scores van de onderdelen Reading, Speaking, Use of English, Writing en Listening afgezet.

Een examenkandidaat kan een score halen tussen 0 en 100 punten. Binnen een certificaat zijn er 3 graden te halen: Grade A (80 tot 100 punten), Grade B (75-79 punten) of Grade C (60 tot 74 punten). Heeft een deelnemer tussen de 45 en 59 punten gehaald? Dan is de waarde van het certificaat een niveau lager. Een kandidaat is gezakt als er een score tussen 0 en 44 punten wordt behaald.

Erkenning Cambridge

1. Erkend door duizenden onderwijsinstellingen en werkgevers wereldwijd. Zij kunnen toegang geven tot hoger onderwijs en tot betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

2. Alle universiteiten en colleges in Engeland accepteren de Cambridge examens op C1 en C2 niveau. Dit geldt ook voor de honderden instituten in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland en België.

3. Werkgevers gebruiken Cambridge certificaten als ze op zoek zijn naar nieuw personeel of als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

4. Erkend door overheidsinstellingen, immigratiediensten en professionele instellingen.

Goed om te weten: in dit schema kun je zien welk niveau een certificaat heeft binnen het European Framework.

Aanmelden voor Cambridge Exam

Wil je je individueel aanmelden voor een Cambridge Exam? Vul dan dit aanmeldformulier in.

Aanmelden voor groepen

Wilt u uw leerlingen aanmelden? Vraag dan het "Block Entry Form" aan via cambridge@horizoncollege.nl.

 

Na je aanmelding

Na de inschrijving volgt een Confirmation of Entry. Daarin staan van iedereen de NAW-gegevens (naam, adres, geboortedatum etc.) ter controle. Daarnaast worden de examenlocaties, de tijden van het schriftelijk en het mondeling aangegeven, maar ook zaken als wat iemand mee mag/moet nemen naar het examen (identiteitsbewijs, potlood, gum, pen, water in een doorzichtig flesje zonder etiket etc.)

In deze Confirmation staat ook een code waarmee elke kandidaat na verloop van tijd vanaf een bepaalde datum de uitslag via internet kan opvragen. Het is dus zaak dat iedere kandidaat deze code zorgvuldig bewaart. Als de certificaten binnen zijn bij het Centre worden ze uiterlijk 4 weken, nadat de resultaten via internet bekend zijn, op de post gedaan. Sommige Centres houden een feestelijke uitreiking.

Cambridge is verplicht de integriteit, klantvriendelijkheid en veiligheid te waarborgen en daarom worden geregeld inspecties bij de centra gedaan.

Informatie en vragen Anne Niemeijer-Mackie cambridge@horizoncollege.nl 06 38 78 44 84
Informatie en vragen M. Braak-Smit cambridge@horizoncollege.nl 06 42 21 50 12
s