Cursusgeld | Horizon College

Schooljaar 2021-2022

Cursusgeld

Cursusgeld

Je moet wettelijk cursusgeld betalen als je een BBL-opleiding volgt en op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent. Je moet ook wettelijk cursusgeld betalen als je een deeltijd-vavo-opleiding volgt (voor vavo is er geen leeftijdsbepaling van toepassing).

De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Voor het schooljaar 2021 - 2022 is het cursusgeld:

• € 250,- voor niveau 1 of 2
• € 606,- voor niveau 3 of 4

Ook vavo-studenten die een opleiding volgen van minder dan 29 lesuren en via de rijksoverheid bekostigd worden, moeten wettelijk cursusgeld betalen:
€ 0,77 per 45 minuten onderwijs; dit is € 30,80 per lesuur per schooljaar (gebaseerd op een gemiddelde van 40 lesweken).

Hiervoor ontvang je een AcceptEmail van het Horizon College. Op de ELO en op deze website staat het financieel reglement. Lees deze zorgvuldig door!

Financieel Reglement mbo 2021 - 2022

Financieel Reglement vavo 2021 - 2022

De factuur klopt niet

Als je vindt dat de factuur niet klopt, kun je daarover binnen 14 dagen na de factuurdatum een brief sturen naar de Financiële Administratie :

Horizon College
Financiële Administratie
Team debiteuren
Postbus 30
1800 AA Alkmaar

Vermeld altijd je naam, geboortedatum, studentennummer en het factuurnummer. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als je niet betaalt, kan de school een incassobureau inschakelen.

Derdenmachtiging

Bij BBL wordt het cursusgeld door sommige werkgevers vergoed. Als je werkgever je cursusgeld wil betalen, moet er per schooljaar een derdenmachtiging ingevuld worden. Deze moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet.

Een derdenmachting kun je aanvragen bij Team debiteuren via derdenmachtiging@horizoncollege.nl.

Als de derdenmachtiging niet ondertekend door de school wordt ontvangen, blijf je wel zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Cursusgeld terugkrijgen

Als je tussentijds met de opleiding stopt, kun je het cursusgeld geheel of gedeeltelijk alleen terugkrijgen als jij:

• je uitschrijft vóór je eerste lesdag
• vóór 1 mei 2021 je diploma haalt en de school verlaat (niet van toepassing bij vavo)
• van een BBL-opleiding overstapt naar een BOL-opleiding (je gaat dan wel lesgeld betalen)
• van een deeltijd-vavo-opleiding overstapt naar een voltijd-vavo-opleiding (je gaat dan wel lesgeld betalen)
• in geval van ernstige ziekte, overlijden of bijzondere familieomstandigheden stopt met de opleiding.

Lees de voorwaarden in het:
Financieel Reglement mbo 2021 -2022
Financieel Reglement vavo 2021 - 2022

Als je overstapt naar een opleiding met een ander cursusgeldtarief, dan kan het verschil worden verrekend.

Let op: als je in plaats van lesgeld, cursusgeld moet gaan betalen (of in plaats van cursusgeld, lesgeld) kan dit niet verrekend worden.

Teruggave gaat niet automatisch. Je moet het altijd zelf voor het einde van het schooljaar aanvragen aanvragen via het formulier "Aanvraag terugbetaling cursusgeld" bij Team debiteuren.

Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging

Voor studenten die in 2020-2021 studievertraging opliepen, zijn er andere maatregelen. Bijvoorbeeld tegemoetkoming voor extra kosten. Deze tegemoetkoming kunt u krijgen als u in 2020-2021 uw diploma behaalt. Zie voor meer informatie: Maatregelen corona - Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging - DUO

Vragen? Ga naar Team Debiteuren (in Alkmaar).