Cursusgeld | Horizon College

Cursusgeld

Schooljaar 2022-2023

Wanneer betaal je cursusgeld?

Je moet wettelijk cursusgeld betalen als:

• je een BBL-opleiding volgt en op 1 augustus 2022, 18 jaar of ouder bent of
• als je een deeltijd-vavo opleiding volgt (voor vavo is er geen leeftijdsbepaling van toepassing)

Cursusgeld BBL-opleiding

Hoogte van het cursusgeld 2022-2023
De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2022-2023? Hieronder kun je de hoogte van het cursusgeld terugvinden voor het schooljaar 2022-2023:

Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 1 en 2: € 258,-
Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 3 en 4: € 624,-

Betaling van het cursusgeld
Voor de betaling van het wettelijke cursusgeld ontvang je van het Horizon College een AcceptEmail of een factuur.

Communicatie over de factuur
Communicatie over de factuur van het Horizon College verloopt via het Servicepunt van jouw locatie (voorheen het studie- en informatiepunt, STIP).

Als je vragen hebt naar aanleiding van een ontvangen factuur, dan kun je contact opnemen met het Servicepunt van jouw locatie (voorheen het studie- en informatiepunt (STIP)). Als je het niet eens bent met de factuur neem dan eerst contact op met het Servicepunt van jouw locatie. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en je bent van mening dat er ten onrechte kosten in rekening gebracht zijn, dan kun je binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, een bewaar indienen bij het Horizon College t.a.v. Bedrijfsadministraties (FA), Postbus 30, 1800 AA Alkmaar. Team Bedrijfsadministraties zorgt ervoor dat het bezwaar uitgezet wordt bij de betreffende sector.

Later ingeschreven
Van verlate instroom is sprake wanneer jij je niet vanaf het begin, maar gedurende het schooljaar inschrijft bij het Horizon College voor een opleiding. Bij verlate inschrijving wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere in die cursusgeldperiode reeds verstreken maand.

Betaling door derden
Bij BBL wordt het cursusgeld door sommige werkgevers vergoed. Als je werkgever of een bedrijf/instelling jouw cursusgeld wil betalen en de factuur op naam van het bedrijf wil ontvangen, dan moet er per schooljaar een derdenmachtiging worden ingevuld. Deze derdenmachtiging moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet. Zolang de ondertekende Derdenmachtiging niet door de school is ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als de situatie zich voordoet dat je werkgever niet overgaat tot betaling vanwege faillissement of ontslag, blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling. Een derdenmachtiging kun je aanvragen bij de financiële afdeling (een formulier voor derdenmachtiging kun je aanvragen door te mailen naar derdenmachtiging@horizoncollege.nl).

Cursusgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een BBL-opleiding is 1 oktober 2022. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2022 ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Alleen bij uitschrijving vóór de eerste lesdag hoef je geen cursusgeld te betalen.

In sommige gevallen kun je het betaalde cursusgeld (gedeeltelijk terugkrijgen). Lees de voorwaarden hiervoor in het financieel reglement mbo artikel 4.6.
Hier je aanvraag indienen voor restitutie wettelijk cursusgeld BBL.

Overstap leerweg of opleiding
Verandering van leerweg of opleiding kan consequenties hebben voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement mbo artikel 4.7 en 4.8.

Financieel reglement mbo
Lees hier het volledige financieel reglement mbo.

Cursusgeld deeltijd vavo-opleiding

Hoogte van het cursusgeld 2021-2022

De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2022-2023? Hieronder kun je de hoogte van het cursusgeld terugvinden voor het schooljaar 2022-2023:

Deeltijd vavo                    : € 0,82 per 45 minuten onderwijs

Betaling van het cursusgeld

Cursusgeld wordt in rekening gebracht door het Horizon College wanneer je via de Rijksoverheid bekostigd wordt en staat ingeschreven voor een deeltijd vavo opleiding. Je volgt een deeltijd vavo opleiding als je niet in aanmerking komt voor een voltijd vavo opleiding. Voor de betaling van het wettelijke cursusgeld ontvang je van het Horizon College via Serrala een AcceptEmail of bij hoge uitzondering een factuur op papier.

Later ingeschreven

Van verlate instroom is sprake wanneer jij je niet vanaf het begin, maar gedurende het schooljaar inschrijft bij het Horizon College voor een opleiding. Bij verlate inschrijving wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere in die cursusgeldperiode reeds verstreken maand.

Betaling door derden

Als jouw werkgever of een bedrijf/instelling jouw cursusgeld wil betalen, moet er per schooljaar een derdenmachtiging worden ingevuld. Deze derdenmachtiging moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet. Zolang de ondertekende Derdenmachtiging niet door de school is ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als de situatie zich voordoet dat je werkgever niet overgaat tot betaling vanwege faillissement of ontslag, blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling. Een Derdenmachting kun je aanvragen bij het Servicepunt (voorheen het studie- en informatiepunt (STIP)).

Cursusgeld terugkrijgen

De peildatum voor een inschrijving in een deeltijd vavo opleiding is 1 oktober 2021. Bij vermindering van lesuren of uitschrijving op of na 1 oktober 2021 ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Alleen bij uitschrijving vóór de eerste lesdag hoef je geen cursusgeld te betalen.

In sommige gevallen kun je het betaalde cursusgeld (gedeeltelijk terugkrijgen). Lees de voorwaarden hiervoor in het financieel reglement vavo artikel 4.6.
Je kunt je aanvraag indienen via het formulier restitutie wettelijk cursusgeld vavo.

Verandering aantal lesuren of overstappen van deeltijd naar voltijd

Verandering van het aantal lesuren of overstappen van deeltijd naar voltijd kan consequenties hebben voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement vavo artikel 4.7 en 4.8.

Financieel reglement vavo

Lees hier het volledige financieel reglement vavo.