Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Cursusgeld

Wanneer betaal je cursusgeld?

Je moet wettelijk cursusgeld betalen als:

• je een BBL-opleiding volgt en bij aanvang van het schooljaar (1 augustus), 18 jaar of ouder bent of
• als je een deeltijd vavo-opleiding volgt (voor vavo is er geen leeftijdsbepaling van toepassing). Lees meer over cursusgeld voor vavo op onze vavopagina. 

Geen cursusgeld maar lesgeld?
Volg je een voltijd vavo-opleiding waaraan de overheid meebetaalt? Óf ben je 18 jaar of ouder én volg je een voltijd BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld

Cursusgeld BBL-opleiding

Hoogte van het cursusgeld 2023-2024

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2023-2024 is:

Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 1 en 2: € 270,-
Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 3 en 4: € 654,-

Betaling van het cursusgeld
Voor de betaling van het wettelijke cursusgeld ontvang je van het Horizon College een factuur via AcceptEmail.

Communicatie over de factuur
Communicatie over de factuur van het Horizon College verloopt via het Servicepunt van jouw locatie.

Als je vragen hebt naar aanleiding van een ontvangen factuur, dan kun je contact opnemen met het Servicepunt van jouw locatie. Als je het niet eens bent met de factuur neem dan eerst contact op met het Servicepunt van jouw locatie. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en je bent van mening dat er ten onrechte kosten in rekening gebracht zijn, dan kun je binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur een bezwaar indienen bij het Horizon College t.a.v. Bedrijfsadministraties (FA), Postbus 30, 1800 AA Alkmaar of stuur een e-mail naar debiteuren@horizoncollege.nl. Team Bedrijfsadministraties zorgt ervoor dat het bezwaar uitgezet wordt bij de betreffende sector.

Later ingeschreven
Van verlate instroom is sprake wanneer jij je niet vanaf het begin, maar gedurende het schooljaar inschrijft bij het Horizon College voor een opleiding. Bij verlate inschrijving wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere in die cursusgeldperiode reeds verstreken maand.

Betaling door derden
Bij BBL wordt het cursusgeld door sommige werkgevers vergoed. Als je werkgever of een bedrijf/instelling jouw cursusgeld wil betalen en de factuur op naam van het bedrijf wil ontvangen, dan moet er per schooljaar een derdenmachtiging worden ingevuld. Deze derdenmachtiging moet zowel door de werkgever als door jezelf getekend worden. Na ontvangst van de derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de werkgever gezet. Zolang de ondertekende derdenmachtiging niet door de school is ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als de situatie zich voordoet dat je werkgever niet overgaat tot betaling vanwege faillissement of ontslag, blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Een derdenmachtiging kun je aanvragen bij de financiële afdeling. Dit doe je door een e-mail te sturen naar derdenmachtiging@horizoncollege.nl.

Cursusgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een BBL-opleiding is 1 oktober 2023. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2023 ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Alleen bij uitschrijving vóór de eerste lesdag hoef je geen cursusgeld te betalen.

In sommige gevallen kun je het betaalde cursusgeld (gedeeltelijk) terugkrijgen. Lees de voorwaarden hiervoor in het financieel reglement mbo 2023-2024 artikel 4.7. Je kunt je aanvraag indienen via het formulier restitutie wettelijk cursusgeld BBL. Dit formulier mail je naar debiteuren@horizoncollege.nl. Let op: het formulier dient uiterlijk 31 juli 2024 ingeleverd te zijn bij de financiële administratie.  

Overstap leerweg of opleiding
Verandering van leerweg of opleiding kan consequenties hebben voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het  financieel reglement mbo 2023-2024 artikel 4.7 en 4.8.

Financieel reglement mbo
Lees hier het volledige financieel reglement mbo 2023-2024.  

Hoogte van het cursusgeld 2024-2025

De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Ben je van plan een opleiding tijdens het schooljaar 2024-2025 te gaan volgen? Dan is het cursusgeld als volgt: 

Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 1 en 2: € 295,-
Mbo-opleiding, leerweg BBL, niveau 3 en 4: € 715,-