Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Lesgeld

Wanneer betaal je lesgeld?

Als je bij aanvang van het schooljaar (1 augustus) 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen aan de overheid wanneer je:

• een voltijd BOL-opleiding volgt, of
• een voltijd vavo-opleiding volgt waaraan de rijksoverheid meebetaalt. Lees meer over lesgeld voor vavo op onze vavo-pagina.

Geen lesgeld maar cursusgeld?
Volg je een deeltijd vavo-opleiding? Óf ben je 18 jaar of ouder én volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld

Lesgeld BOL-opleiding

Hoogte van het lesgeld 2023-2024

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2023-2024:

Mbo-opleidingen, leerweg BOL, alle niveaus € 1.357,-.

Betaling van het lesgeld
De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via "Mijn DUO".

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een BOL-opleiding is 1 oktober 2023. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2023 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2023 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2024 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je hebt je diploma gehaald
• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. BBL)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overlijden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor uiterlijk 31 juli 2024 schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.

Overstap leerweg (BOL naar BBL)
Verandering van de leerweg heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement mbo 2023- 2024 artikel 3.6.

Financieel reglement mbo
Lees hier het volledige financieel reglement mbo 2023- 2024.