Lesgeld | Horizon College

Schooljaar 2021 - 2022

Lesgeld

Lesgeld

Wanneer betaal je lesgeld?
Als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen aan de overheid wanneer je:

• een voltijd BOL-opleiding volgt, of
• een voltijd vavo-opleiding volgt van 29 lesuren of meer waaraan de rijksoverheid meebetaalt.

Wat zijn de kosten?
Voor het schooljaar 2020 - 2021 was dit € 1.202,-. 
Voor het schooljaar 2021 - 2022 is dit hoogstwaarschijnlijk € 608,-.
Let op: vanwege de coronamaatregelen is het lesgeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager. Dit wetsvoorstel is nog niet definitief en wordt in mei behandeld door de Tweede Kamer. Meer informatie

In de tweede helft van september ontvang je hiervoor een digitale acceptgiro van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Mijnduo. Daar kun je ook aangeven of je die in 9 termijnen wil betalen.

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen. Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
Als je tussentijds met de opleiding stopt, kun je het lesgeld geheel of gedeeltelijk alleen terugkrijgen als je:

• vóór 1 mei 2022 je diploma haalt en de school verlaat
• in de loop van het schooljaar van een BOL-opleiding overstapt naar een BBL-opleiding (je gaat dan wel cursusgeld betalen)
• in de loop van het schooljaar van een voltijd-vavo-opleiding overstapt naar een deeltijd-vavo-opleiding
• in geval van ernstige ziekte, overlijden of bijzondere familieomstandigheden.
• in alle andere gevallen moet je het volledige lesgeld betalen

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet het zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.