Lesgeld | Horizon College

Wanneer betaal je lesgeld?

Als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen aan de overheid wanneer je:

• een voltijd BOL-opleiding volgt, of
• een voltijd vavo-opleiding volgt waaraan de rijksoverheid meebetaalt. Lees meer over lesgeld voor vavo op onze vavo-pagina.

Lesgeld BOL-opleiding

Hoogte van het lesgeld 2022-2023

De overheid stelt de bedragen jaarlijks opnieuw vast. Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2022-2023? Dan is het lesgeld als volgt:

Mbo-opleidingen, leerweg BOL, alle niveaus: € 1.239,-

Betaling van het lesgeld
De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een BOL-opleiding is 1 oktober 2022. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2022 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2022 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2023 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je hebt je diploma gehaald
• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. BBL)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overlijden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.

Overstap leerweg (BOL naar BBL)
Verandering van de leerweg heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement mbo 2022-2023 artikel 3.6.

Financieel reglement mbo
Lees hier het volledige financieel reglement mbo 2022-2023. Het reglement voor 2023-2024 wordt in juni 2023 gepubliceerd.

Hoogte van het lesgeld 2023-2024

Het nieuwe tarief voor het schooljaar 2023-2024:

Mbo-opleidingen, leerweg BOL, alle niveaus € 1.357,-.