Lesgeld | Horizon College

Wanneer betaal je lesgeld?

Als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen aan de overheid wanneer je:

• een voltijd BOL-opleiding volgt, of
• een voltijd vavo-opleiding volgt van 29 lesuren of meer waaraan de rijksoverheid meebetaalt.

Lesgeld BOL-opleiding

Hoogte van het lesgeld

Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2021-2022? Dan krijg je eenmalig 50% coronakorting op het lesgeld 2021-2022. Hieronder kun je de hoogte van het lesgeld terugvinden voor het schooljaar 2021-2022:

Mbo-BOL alle niveaus       : € 608,- (korting is al verrekend)

Waarom geldt de korting niet voor 2020-2021?

Voor studenten die in 2020-2021 studievertraging opliepen, zijn er andere maatregelen. Bijvoorbeeld tegemoetkoming voor extra kosten. Deze tegemoetkoming kun je krijgen als je in 2020-2021 je diploma behaalt. Zie voor meer informatie: Maatregelen corona - Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging – DUO

Betaling van het lesgeld

De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Later ingeschreven

Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen

De peildatum voor een inschrijving in een BOL-opleiding is 1 oktober 2021. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2021 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2021 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2022 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je hebt je diploma gehaald
• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. BBL)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overleiden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.

Overstap leerweg (BOL naar BBL)

Verandering van de leerweg heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement mbo artikel 3.7.

Financieel reglement mbo

Lees hier het volledige financieel reglement mbo.

Lesgeld voltijd vavo-opleiding

Hoogte van het lesgeld

Volg je een opleiding tijdens het schooljaar 2021-2022? Dan krijg je eenmalig 50% coronakorting op het lesgeld 2021-2022. Hieronder kun je de hoogte van het lesgeld terugvinden voor het schooljaar 2021-2022:

Vavo-voltijd                      : € 608,- (korting is al verrekend)

Waarom geldt de korting niet voor 2020-2021?

Voor studenten die in 2020-2021 studievertraging opliepen, zijn er andere maatregelen. Bijvoorbeeld tegemoetkoming voor extra kosten. Deze tegemoetkoming kun je krijgen als je in 2020-2021 je diploma behaalt. Zie voor meer informatie: Maatregelen corona - Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging – DUO

Betaling van het lesgeld

De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Later ingeschreven

Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen

De peildatum voor een inschrijving in een voltijd vavo-opleiding is 1 oktober 2021. Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2021 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO. Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2021 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.

Schrijf je je vóór 1 mei 2022 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:

• je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. deeltijd vavo)
• je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen
• je bent zwanger
• jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek
• bij overleiden

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.

Overstap voltijd naar deeltijd

Overstappen van voltijd naar deeltijd heeft consequenties voor het les- of cursusgeld. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden in het financieel reglement vavo artikel 5.8.

Financieel reglement vavo

Lees hier het volledige financieel reglement vavo.