Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Cambridge voor scholen

Cambridge voor voortgezet onderwijs

Wilt u uw leerlingen voorbereiden op Cambridge Exams? Graag gaan wij met u in gesprek hoe u uw leerlingen kunt voorbereiden op de Cambridge Exams. Neem daarvoor contact met ons op en/of lees alvast verder. 

Cambridge placement test

Voor scholen is een speciale 'pre-test' beschikbaar.

Exam managers kunnen dan onderdelen van examens afnemen onder groepen leerlingen. De gemaakte pre-tests worden nagekeken door het Cambridge instituut. De leerling krijgt na verloop van tijd uitslag over het behaalde resultaat.

Vormgeven aan Cambridge

In het voortgezet onderwijs zijn verschillende mogelijkheden om aan Cambridge Engels vorm te geven:

1. Separate Cambridge klas

De school stelt informatie beschikbaar voor een separate Cambridge klas, bijvoorbeeld twee uur in het derde en twee uur in het vijfde leerjaar van het vwo. Om deel te mogen nemen aan de Cambridge lessen moeten leerlingen een hoog eindrapportcijfer hebben behaald, bijvoorbeeld een 8.

Aan het eind van het derde leerjaar doen de leerlingen First examen en aan het eind van het vijfde leerjaar doen ze het Advanced examen.

2. Instroom extra Engels

De school organiseert al vanaf het eerste leerjaar een instroom extra Engels. Tijdens de extra lessen Engels, die gegeven zouden kunnen worden door native speakers, wordt tijd besteed aan Cambridge Engels, maar ook aan Engels toneel, een reis naar Engeland etc.

In dit systeem is het al mogelijk om eersteklassers Preliminary examen te laten doen.

3. Tijdens reguliere lessen

Bij onvoldoende formatie kan Cambridge Engels tijdens de reguliere lessen worden gegeven. Het is dan mogelijk om Cambridge lesmethodes in te zetten als lesmateriaal.

Cambridge voorlichting

Wilt u weten hoe u Cambridge kunt introduceren op uw school? Of kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het vormgeven van de lessen? Wij helpen u graag op weg met onze laagdrempelige "voorlichting op maat". 

Interesse in onze voorlichting over Cambridge? Neem dan contact met ons op.

Ondersteunend materiaal

Via de site van Cambridge English wordt ondersteunend materiaal te koop aangeboden, zoals Top Tips (een boekje met tips ter voorbereiding op de examens), Past Paper Forms (examens uit voorgaande jaren waarmee geoefend kan worden) en Speaking Test Preparation Packs (waarmee het mondeling geoefend kan worden).

 

Lesmethoden

Voor alle typen Cambridge examens zijn meerdere geschikte lesmethoden te vinden. Via de boekhandels Waterstone’s en Intertaal, beide in Amsterdam gevestigd, kan advies worden ingewonnen over een passende methode. Een snelle leverancier van Cambridge methodes is de webwinkel Educasent.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Exams Manager van Cambridge. 

Docenten handboek

Er is een handboek voor elk type examen. Dit handboek is via de exams manager aan te vragen. In elk handboek zit een compleet examen om mee te oefenen. Elk handboek introduceert eerst het type examen en behandelt daarna de inhoud van de diverse onderdelen van elk examen. Elk examen is vergelijkbaar opgebouwd. Hoewel het aantal onderdelen en/of de tijdsduur of puntentoekenning per type examen kan verschillen.

Wordt er rekening gehouden met leerproblemen?

Er kan in bepaalde gevallen rekening gehouden worden met fysieke problemen of met leerproblemen. Voor aanvang van het examen moet dan een 'special needs formulier' worden ingevuld, dat op te vragen is bij de exams manager van het Horizon College. Houd er rekening mee dat er een (medisch) bewijs ingeleverd moet worden dat niet ouder is dan 2 jaar. De volgende faciliteiten zijn mogelijk: extra tijd, grote letters of braille.

Cambridge voor het basisonderwijs

Voor het basisonderwijs zijn de Young Learner’s Tests (YLE) ontworpen. Deze tests zijn ontworpen om de taalbeheersing van basisschoolleerlingen van zeven tot twaalf jaar te beoordelen. Ze zijn goed in te zetten rond de Cito Engels toetsen.

Er zijn drie niveaus:
1. Flyers niveau A2
2. Movers niveau A1
3. Starters onder niveau A1

Elke tests bestaat uit drie onderdelen, lezen/schrijven, luisteren en spreken en alle leerlingen krijgen een diploma waarop het niveau voor elk onderdeel vermeld staat.

Wilt u meer weten over Cambridge voor het basisonderwijs? Neem dan contact met ons op. 

Meld uw leerlingen aan

Aanmelden voor groepen

Wilt u uw leerlingen aanmelden? Vraag dan het "Block Entry Form" aan via cambridge@horizoncollege.nl.

Individueel aanmelden

Wil je je individueel aanmelden voor een Cambridge Exam? Vul dan dit aanmeldformulier in.

Informatie en vragen Anne Niemeijer-Mackie cambridge@horizoncollege.nl 06 38 78 44 84
Informatie en vragen M. Braak-Smit cambridge@horizoncollege.nl 06 42 21 50 12
s