Informatie voor ouders | Horizon College

Informatie voor ouders en verzorgers

+120 opleidingen
4 locaties

Informatie over corona

U vindt alle actuele informatie over hoe wij als school met corona omgaan terug op deze webpagina.

Communicatie
Nieuwe ontwikkelingen en updates communiceren wij rechtstreeks met uw kind via zijn of haar mentor, HorizonNet (intranet) en de Horizon e-mail. Het is dus belangrijk dat uw zoon of dochter de Horizon e-mail regelmatig checkt.

Informatie opleidingen

Het is niet altijd makkelijk voor een kind om een passende opleiding te vinden. De keuze voor een beroepsopleiding hangt af van de interesse van uw kind en van zijn of haar vooropleiding. Wij willen graag helpen bij het maken van een goede keuze.

Bekijk welke beroepsopleidingen het Horizon College aanbiedt.

Aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind zich aanmeldt vóór 1 mei 2022. Hij/zij wordt dan in principe geplaatst voor de opleiding van zijn/haar keuze. Er moet dan wel zijn voldaan aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. Daarnaast helpt dit ons alles op tijd te organiseren en uw kind zo nodig te begeleiden bij de opleidingskeuze. Controleer op tijd of hij/zij écht ingeschreven staat. Alleen met een inschrijving kan je kind na de zomer aan de opleiding beginnen.

Let op: een aantal opleidingen hebben aanvullende toelatingsvoorwaarden en een beperkt aantal studieplaatsen. Bekijk op de opleidingspagina of dit ook voor de opleiding van uw kind geldt.

Tip: als uw kind zich nog niet heeft aangemeld of ingeschreven bij een vervolgopleiding, dan kan de decaan op school hulp bieden. U kunt ook terecht bij ons Studie Informatie Punt (STIP). Voor meer informatie en vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kunt u hier terecht.

Begeleiding

Elke student heeft een mentor, die de ontwikkeling op school in het oog houdt en hem/haar bijstaat. Om de student goed te kunnen begeleiden moet de mentor natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met de student en de studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die de studie beïnvloeden bij de mentor bekend zijn.

Wat kunt u als ouder verwachten van het Horizon College?
 Informatieavond
In het eerste leerjaar houden alle opleidingen een informatieavond voor ouders. Hier wordt informatie gegeven over de opleiding van uw kind.
Kennismaken met de mentor
Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de mentor. Ook krijgt u in het eerste leerjaar de gelegenheid om de voortgang van uw kind te bespreken met de mentor. Verder heeft uw kind minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn/haar studievoortgang.
• Vragen over de opleiding of de studievoortgang
U kunt voor vragen over de opleiding of de studievoortgang van uw kind bij de mentor terecht. De school kan informatie geven aan ouders over studievoortgang en verzuim tot hun zoon of dochter 23 jaar is, tenzij hij/zij hier bezwaar tegen heeft aangetekend. U kunt met de inlogcode van uw kind op ELO informatie vinden over de voortgang, het rooster, de opleiding en de contactgegevens van de mentor. De beste manier om contact op te nemen met de mentor is via de mail of via de receptie van de locatie waar u kind naar school gaat.

• Blijvend contact en gesprek bij wegblijven van school
De mentor houdt contact met uw zoon/dochter wanneer hij/zij afwezig is. Wanneer uw kind afwezig is en niets van zich heeft laten horen, neemt de mentor contact op met u en uw kind. Als uw kind niet naar school kan komen en jonger is dan 18 jaar moet u, als ouder, dit voor 9.00 uur doorgeven aan school. Als uw kind ouder is dan 18 jaar kan hij of zij dit zelf doen. Het Horizon College vindt het belangrijk dat studenten aanwezig zijn. Als uw zoon/dochter vaak afwezig is, wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek.
• Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Soms is er meer deskundige hulp en advies nodig wanneer er problemen zijn met je kind. De mentor kan dan, als uw zoon/dochter toestemming geeft, het Zorg- en Adviesteam inschakelen. Als uw zoon/dochter jonger is dan 16 jaar, moet u als ouder toestemming geven. Als uw kind ouder dan 16 is, krijgt hij/zij het advies de ouders in te lichten. Het team bespreekt hoe het probleem van uw kind het beste kan worden aangepakt en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Het team geeft hun advies door aan de mentor. Die maakt dan verder met uw kind afspraken. Ouders kunnen het ZAT privacyreglement en protocol aanvragen bij het directiesecretariaat Studie Informatie Punt.

Studie Informatie Punt

Op elke locatie van het Horizon College is er een Studie Informatie Punt (STIP). Hier kunnen leerlingen terecht met allerlei vragen. Maar het Studie Informatie Punt is er ook voor ouders en begeleiders. Als ouder of begeleider kunt u hier terecht voor informatie over opleidingen van het Horizon College maar ook met vragen over andere zaken, zoals:

• informatie over aanmelden en toelatingseisen
• ondersteuning bij passend onderwijs
• combinatie topsport en studie
• faciliteiten bij dyslexie en/of dyscalculie

Veelgestelde vragen