Informatie voor ouders | Horizon College

Informatie voor ouders en verzorgers

+120 opleidingen
4 locaties

Belangrijke informatie rondom corona voor ouders/verzorgers

Het coronavirus heeft nog steeds gevolgen voor ons onderwijs. Wij communiceren hierover direct met onze studenten maar we begrijpen dat u als ouder ook vragen heeft. Daarom informeren wij u hier over de belangrijkste ontwikkelingen.

Online bijeenkomst 20 april 'Je puber in coronatijd'
Het leven van jongeren is anders door de coronatijd. Ze missen school, sport, hun vrienden en kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk zijn. Dat kan vragen en zorgen geven. Tijdens een online bijeenkomst op 20 april gaat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) in op de invloed van de coronatijd op pubers/jongeren. Meer informatie

Onderwijs op afstand

Ook in het nieuwe schooljaar 2020/2021 hebben we nog steeds te maken met beperkingen en kunnen we nog niet volledig gebruik maken van onze gebouwen.
Tot de herfstvakantie (9 oktober) ziet de situatie er zo uit.

Op school :
* zijn de examens die noodzakelijk zijn voor 1 oktober
* hebben onze Entreestudenten, de anderstalige groepen, de opvangklassen en andere kwetsbare studenten hun lessen
* doen we de opstart van de opleiding met onze eerstejaarsstudenten
* geven we de praktijklessen
* kunnen docenten/medewerkers apart afspreken met individuele studenten
* geven we ons contractonderwijs

Onze tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten krijgen de theorielessen op afstand aangeboden.

Wat betekent dit voor uw zoon of dochter?
De maatregelen hebben voor elke student andere gevolgen. Als uw kind voor de zomervakantie al bij ons op school zat, heeft hij/zij al een gesprek gehad met de mentor waarin dit besproken is. Heeft uw kind nog algemene vragen over leren op afstand? De studentenhelpdesk staat klaar om die vragen te beantwoorden.

Hoe zien de online lessen eruit?
De lessen zijn verdeeld in online lessen (docent geeft uitleg), uren waarin de studenten zelfstandig opdrachten maken en taakuren waarin de studenten onder begeleiding van de docent aan de slag gaan. Docenten registreren de aanwezigheid van studenten tijdens de online lessen en houden bij of opdrachten op tijd worden ingeleverd. Als studenten of ouders vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met de mentor.

Communicatie
Nieuwe ontwikkelingen communiceren wij rechtstreeks met uw kind via zijn of haar mentor en/of de Horizon e-mail. Het is dus belangrijk dat elke student deze regelmatig checkt. Ook op onze website vermelden wij deze ontwikkelingen.

Steuntje in de rug
Het coronavirus blijft ons dagelijks leven beïnvloeden. Voor onze studenten en medewerkers, maar zeker ook voor u als ouders en verzorgers. En daarom hebben we speciaal voor u deze video gemaakt; als steun in de rug in deze moeilijke tijd.

Meer informatie over corona

Informatie opleidingen

Het is niet altijd makkelijk voor een kind om een passende opleiding te vinden. De keuze voor een beroepsopleiding hangt af van de interesse van uw kind en van zijn of haar vooropleiding. Wij willen graag helpen bij het maken van een goede keuze.

Bekijk welke beroepsopleidingen het Horizon College aanbiedt.

Aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind zich aanmeldt vóór 1 mei. Hij/zij wordt dan in principe geplaatst voor de opleiding van zijn/haar keuze. Er moet dan wel zijn voldaan aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. Daarnaast helpt dit ons alles op tijd te organiseren en uw kind zo nodig te begeleiden bij de opleidingskeuze. Controleer op tijd of hij/zij écht ingeschreven staat. Alleen met een inschrijving kan je kind na de zomer aan de opleiding beginnen.

Let op: een aantal opleidingen hebben aanvullende toelatingsvoorwaarden en een beperkt aantal studieplaatsen. Bekijk op de opleidingspagina of dit ook voor de opleiding van uw kind geldt.

Tip: als uw kind zich nog niet heeft aangemeld of ingeschreven bij een vervolgopleiding, dan kan de decaan op school hulp bieden. U kunt ook terecht bij ons Studie Informatie Punt (STIP). Voor meer informatie en vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kunt u hier terecht.

Begeleiding van het Horizon College

Elke student heeft een mentor, die de ontwikkeling op school in het oog houdt en hem/haar bijstaat. Om de student goed te kunnen begeleiden moet de mentor natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met de student en de studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die de studie beïnvloeden bij de mentor bekend zijn.

Wat kunt u als ouder verwachten van het Horizon College?
 Informatieavond
In het eerste leerjaar houden alle opleidingen een informatieavond voor ouders. Hier wordt informatie gegeven over de opleiding van uw kind.
Kennismaken met de mentor
Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de mentor. Ook krijgt u in het eerste leerjaar de gelegenheid om de voortgang van uw kind te bespreken met de mentor. Verder heeft uw kind minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn/haar studievoortgang.
• Vragen over de opleiding of de studievoortgang
U kunt voor vragen over de opleiding of de studievoortgang van uw kind bij de mentor terecht. De school kan informatie geven aan ouders over studievoortgang en verzuim tot hun zoon of dochter 23 jaar is, tenzij hij/zij hier bezwaar tegen heeft aangetekend. U kunt met de inlogcode van uw kind op ELO informatie vinden over de voortgang, het rooster, de opleiding en de contactgegevens van de mentor. De beste manier om contact op te nemen met de mentor is via de mail of via de receptie van de locatie waar u kind naar school gaat.
• Blijvend contact en gesprek bij wegblijven van school
De mentor houdt contact met uw zoon/dochter wanneer hij/zij afwezig is. Wanneer uw kind afwezig is en niets van zich heeft laten horen, neemt de mentor contact op met u en uw kind. Als uw kind niet naar school kan komen en jonger is dan 18 jaar moet u, als ouder, dit voor 9.00 uur doorgeven aan school. Als uw kind ouder is dan 18 jaar kan hij of zij dit zelf doen. Het Horizon College vindt het belangrijk dat studenten aanwezig zijn. Als uw zoon/dochter vaak afwezig is, wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek.
• Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Som is er meer deskundige hulp en advies nodig wanneer er problemen zijn met je kind. De mentor kan dan, als uw zoon/dochter toestemming geeft, het Zorg- en Adviesteam inschakelen. Als uw zoon/dochter jonger is dan 16 jaar, moet u als ouder toestemming geven. Als uw kind ouder dan 16 is, krijgt hij/zij het advies de ouders in te lichten. Het team bespreekt hoe het probleem van uw kind het beste kan worden aangepakt en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Het team geeft hun advies door aan de mentor. Die maakt dan verder met uw kind afspraken. Ouders kunnen het ZAT privacyreglement en protocol aanvragen bij het directiesecretariaat Studie Informatie Punt.

Studie Informatie Punt

Op elke locatie van het Horizon College is er een Studie Informatie Punt (STIP). Hier kunnen leerlingen terecht met allerlei vragen. Maar het Studie Informatie Punt is er ook voor ouders en begeleiders. Als ouder of begeleider kunt u hier terecht voor informatie over opleidingen van het Horizon College maar ook met vragen over andere zaken, zoals:

• informatie over aanmelden en toelatingseisen
• ondersteuning bij passend onderwijs
• combinatie topsport en studie
• faciliteiten bij dyslexie en/of dyscalculie

Veelgestelde vragen