Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Informatie voor ouders en verzorgers

130+ mbo-opleidingen
4 locaties
Informatie

Welkom

Welkom! Op deze pagina kunt u als ouder/verzorger allerlei informatie vinden over het volgen van een opleiding aan het Horizon College. Bijvoorbeeld over de begeleiding van studenten en het ouderportaal. Onderaan de pagina kunt u de veelgestelde vragen vinden.

Informatie over opleidingen

Het is niet altijd makkelijk voor een kind om een passende opleiding te vinden. De keuze voor een beroepsopleiding hangt af van de interesse van uw kind en van zijn of haar vooropleiding. Wij willen graag helpen bij het maken van een goede keuze.

Bekijk welke beroepsopleidingen het Horizon College aanbiedt. Hulp nodig om de juiste keuze te kunnen maken? Bekijk dan ook de pagina over studiekeuzehulp. Sfeer proeven op onze locaties? Kom dan naar een open dag van het Horizon College!

Begeleiding

Elke student heeft een mentor, die de ontwikkeling op school in het oog houdt en hem/haar bijstaat. Om de student goed te kunnen begeleiden moet de mentor natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met de student en de studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die de studie beïnvloeden bij de mentor bekend zijn.

Wat kunt u als ouder verwachten?

 Informatieavond
In het eerste leerjaar houden alle opleidingen een informatieavond voor ouders. Hier wordt informatie gegeven over de opleiding van uw kind.

Kennismaken met de mentor
Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de mentor. Ook krijgt u in het eerste leerjaar de gelegenheid om de voortgang van uw kind te bespreken met de mentor. Verder heeft uw kind minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn/haar studievoortgang.

• Vragen over de opleiding of de studievoortgang
U kunt voor vragen over de opleiding of de studievoortgang van uw kind bij de mentor terecht. De school kan informatie geven aan ouders over studievoortgang en verzuim tot hun zoon of dochter 23 jaar is, tenzij hij/zij hier bezwaar tegen heeft aangetekend. U kunt met de inlogcode van uw kind op ELO informatie vinden over de voortgang, het rooster, de opleiding en de contactgegevens van de mentor. De beste manier om contact op te nemen met de mentor is via de mail of via de receptie van de locatie waar uw kind naar school gaat.

• Blijvend contact en gesprek bij wegblijven van school
De mentor houdt contact met uw zoon/dochter wanneer hij/zij afwezig is. Wanneer uw kind afwezig is en niets van zich heeft laten horen, neemt de mentor contact op met u en uw kind. Als uw kind niet naar school kan komen en jonger is dan 18 jaar moet u, als ouder, dit voor 9.00 uur doorgeven aan school. Als uw kind ouder is dan 18 jaar kan hij of zij dit zelf doen. Het Horizon College vindt het belangrijk dat studenten aanwezig zijn. Als uw zoon/dochter vaak afwezig is, wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek.

• Expertisecentrum Begeleiding
Is er meer begeleiding nodig dan de opleiding kan bieden? Dan kan er afgesproken worden dat er extra begeleiding geboden wordt door een medewerker van het Expertisecentrum Begeleiding.

Download het ondersteuningsprofiel, kijk op onze pagina over Passend Onderwijs of mail naar info@horizoncollege.nl.

Ouderportaal

Vanaf schooljaar 2022/2023 bieden wij ouders van studenten jonger dan 18 jaar standaard het Eduarte Ouderportaal aan. Het Ouderportaal biedt veel gegevens die studenten ook zien in het Eduarte Studentenportaal.

Welke gegevens kun je vinden in het Ouderportaal?
 Agenda, met daarin het rooster
 Geregistreerde aan- en afwezigheid en het verzuim
 Cijfers / resultaten
 Informatie over studie en BPV
 Mogelijkheid voor ziekmelden en kort verlof aanvragen

Uitnodiging met wachtwoord
De 1e contactouder/verzorger ontvangt een uitnodiging met wachtwoord voor het Ouderportaal.

Student wordt 18 jaar en dan?
Op zijn of haar 18e verjaardag ontvangt uw kind in het Studentenportaal een verzoek voor toestemming om ouders toegang te laten behouden in het Ouderportaal. Zonder expliciete toestemming verliezen ouders/verzorgers toegang tot het Ouderportaal. Een meerderjarige student kan deze toestemming bovendien ieder moment weer intrekken.

Aanmelden

Zorg ervoor dat uw kind zich aanmeldt vóór 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Hij/zij wordt dan in principe geplaatst voor de opleiding van zijn/haar keuze. Er moet dan wel zijn voldaan aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. Daarnaast helpt dit ons alles op tijd te organiseren en uw kind zo nodig te begeleiden bij de opleidingskeuze. Controleer op tijd of hij/zij écht ingeschreven staat. Alleen met een inschrijving kan je kind na de zomer aan de opleiding beginnen. 

Let op: een aantal opleidingen hebben aanvullende toelatingsvoorwaarden en een beperkt aantal studieplaatsen. Bekijk op de opleidingspagina of dit ook voor de opleiding van uw kind geldt.

Tip: als uw kind zich nog niet heeft aangemeld of ingeschreven bij een vervolgopleiding, dan kan de decaan op school hulp bieden. U kunt ook terecht bij ons Expertisecentrum Begeleiding. Voor meer informatie en vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kunt u hier terecht.

Expertisecentrum Begeleiding

Op elke locatie van het Horizon College is er een Expertisecentrum Begeleiding. Hier kunnen leerlingen terecht met allerlei vragen. Maar het Expertisecentrum Begeleiding is er ook voor ouders en begeleiders. Als ouder of begeleider kunt u hier terecht voor informatie over opleidingen van het Horizon College maar ook met vragen over andere zaken, zoals:

• informatie over aanmelden en toelatingseisen
• ondersteuning bij passend onderwijs
• combinatie topsport en studie
• faciliteiten bij dyslexie en/of dyscalculie

Veelgestelde vragen

Punt van aandacht

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op met het Horizon College.