Het continu verbeteren van de onderwijs- en examenkwaliteit

In 2017 heeft het Horizon College een aantal kwaliteitsprojecten uitgevoerd op het gebied van kwaliteitszorg en examinering. De aanleiding lag in de scherpere wetgeving rond examinering, maar ook in het inspectiebezoek van mei 2016. De inspectie zag veel goede dingen, zoals bevlogen docenten, tevreden studenten, lage uitvalpercentages, een stabiele en financieel gezonde organisatie, maar de inspectie zag ook enkele risico's op het gebied van kwaliteitsborging, met name bij het onderdeel examinering.

 

Zicht op kwaliteit

De inspectie verwacht van het Horizon College dat er een helder zicht is op de kwaliteit van alle opleidingen. Om de kwaliteit beter te bewaken is een kwaliteitsscan ontwikkeld waarmee teams hun eigen kwaliteit beoordelen. Door middel van audits laten de onderwijsteams zich regelmatig beoordelen op verschillende aspecten van het onderwijs.

Kwaliteit van examinering

Bij het Horizon College kopen we daar waar mogelijk examens in. Een deel van het examen wordt afgenomen in de beroepspraktijk. De school is ervoor verantwoordelijk dat de afname van die examens volgens de regels gebeurt. De inspectie vond dat het toezicht daarop verstevigd moest worden. Daarom is er naast de beoordelaar vanuit het bedrijf ook een beoordelaar vanuit school bij deze examens aanwezig.

Ook hebben we afspraken gemaakt over het examendossier. In het examendossier worden de bewijzen bewaard die de examencommissie nodig heeft om een diploma te kunnen verstrekken. Omdat de examencommissie en de inspectie achteraf moet kunnen controleren of alle bewijzen aanwezig zijn, hebben wij besloten om het gemaakte examenwerk voortaan tot twee jaar na de diplomering in het dossier van de student te bewaren.