Aanwezig zijn

Lesroosters in N@tschool

De lesroosters vind je op N@Tschool! onder Lesroosters. Ook wijzigingen in het rooster kun je daar vinden. N@tschool! is het digitale medium waar elke deelnemer en docent van het Horizon College toegang toe heeft.

De lesroosters kunnen in de loop van het schooljaar worden aangepast. Hiermee moet je rekening houden als je afspraken maakt.

Als de informatie over lesroosters achterloopt of je hebt er andere klachten over, dan moet je daarmee naar je mentor, want de opleiding verzorgt deze informatie zelf.

Aanwezig zijn

Onder lestijden vind je de tijden waarbinnen de lessen bij het Horizon College plaatsvinden. Tussen de start van de eerste les op maandag en het eind van de laatste les op vrijdag moet je in principe voor school beschikbaar zijn, behalve in de schoolvakanties.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke deelnemer een belkaart. Wanneer je niet op school of stage aanwezig kunt zijn, meld je dit voor 09.00 uur 's ochtends bij het Onderwijsservicebureau (OSB) van jouw sector en indien van toepassing ook bij je stagebedrijf.

Om je aanwezigheid te melden, gebruik je de Horizonpas. Je scant je pas bij de toegangspoortjes bij de ingang. Hierdoor registreer je dat je in het gebouw aanwezig bent. 

Bij aanvang van de les registreert de docent of je aanwezig bent. Je bent dan pas officieel aanwezig bij de juiste onderwijsactiviteit.

Zie ook:

Als je wegblijft

Wanneer je afwezig bent en niets van je hebt laten horen, neemt de school direct contact met jou of met je ouders/verzorgers op. Als je aanwezig moet zijn, maar wegblijft zonder geldige reden en zonder het te melden, ziet de school dit als verzuim.

Zie ook: