Beroepsopleidingen

Beroepsopleidingen

Ondersteunende Administratieve Beroepen

Iets voor jou?

 • Je vindt het leuk om mensen met elkaar in contact te brengen.
 • Je bedient graag de telefooncentrale.
 • Je vindt het leuk om de post te verzorgen.
 • Op de receptie werken spreekt jou aan.
 • Je werkt graag op de debiteuren- en crediteurenadministratie.
 • Je bent nauwkeurig en flexibel.
 • Je bent klantgericht en vriendelijk.
Ondersteunende Administratieve Beroepen is...

Elk bedrijf en elke organisatie heeft een administratie en vaak is dat een hele afdeling. Die afdeling draagt zorg voor alle administratieve processen. Zo’n afdeling heeft meestal ook medewerkers die onder leiding van iemand eenvoudig, ondersteunend werk uitvoeren. Die medewerkers werken in de ondersteunende administratieve beroepen. Vaak is het routinematig werk, maar wel veelzijdig.

De opleiding heeft twee uitstroomprofielen: Medewerker Financiële Administratie en Medewerker Secretariaat en Receptie.
Als Medewerker Financiële Administratie voer je gegevens in de computer in voor de boekhouding en verwerk je facturen en bankafschriften. Als Medewerker Secretariaat en Receptie doe je ondersteunend secretarieel en administratief werk. Je neemt
bijvoorbeeld de telefoon aan en verbindt bellers door met iemand in het bedrijf of de organisatie. Daarnaast ontvang je bezoekers, beheer je agenda’s en voer je in de computer administratieve gegevens in. Tijdens de opleiding kies je het uitstroomprofiel voor de functie die jou het leukst lijkt.

Wat onderscheidt ons?

- Het eerste jaar leg je de basis voor een goede profielkeuze.
- Je doet veel praktijkervaring op.
- Je kunt bij veel verschillende organisaties aan de slag.

Uniformberoepen

Iets voor jou?

 • Je houdt ervan om in uniform te werken.
 • Je hebt een goede fysieke en mentale conditie.
 • Je blijft altijd beheerst en beleefd.
 • Je vindt het belangrijk om de regels te handhaven.
 • Je bent heel gedisciplineerd en je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
Uniformberoepen is...

Zoals de naam al zegt, gaat het bij deze opleidingen om beroepen waarin je een uniform draagt.
Als aankomend Onderofficier grondtroepen (niveau 3) of aankomend medewerker Grondoptreden (niveau 2) werk je bij de Koninklijke Landmacht in de infanterie, cavalerie of de (luchtdoel) artillerie. Je leert, werkt en leeft in een militaire omgeving en voert taken uit op de kazernes en in het (militaire) veld. Als onderofficier moet je goed kunnen samenwerken en instructies kunnen geven en kunnen uitvoeren. En je moet het niet erg vinden om lang van huis te zijn.

Ook een carrière in de beveiliging kent maar weinig saaie momenten. Je moet onder druk de juiste beslissingen nemen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je werkt in een dienstverlenend beroep, daarom moet je klantvriendelijk zijn en goed met mensen kunnen omgaan. Voor beide uniformberoepen geldt dat je fit moet zijn en daarom van sporten moet houden- iets wat je dan lekker vaak kunt doen.

Wat onderscheidt ons?

- VeVa-opleidingen zijn uitdagend en actief.
- Je wordt tot het uiterste gedreven en leert jezelf echt kennen.
- Je loopt stages bij het leger.
- De VeVa-opleidingen bieden veel structuur en duidelijkheid.
- Tijdens de opleiding Beveiliging in Alkmaar loop je stage als steward bij AZ en behaal je ook je stewarddiploma.
- Door het intensief oefenen van praktijksituaties kom je goed toegerust de arbeidsmarkt op.
- We hebben een uitgebreid netwerk aan stageplekken bij gerenommeerde bedrijven.

Financieel Administratieve Beroepen

Iets voor jou?

  • Je houdt van cijfers.
  • Je werkt nauwkeurig.
  • Je weet debet en credit uit elkaar te houden.
  • Je maakt de boekhouding met plezier foutloos.
  • Je houdt van begrotingen maken.
  • Je behandelt graag declaraties.
  • Je vindt het leuk om klanten en leveranciers te bellen.

Financiële Beroepen is...

In een financieel beroep registreer je alles wat er in een bedrijf in geld kan worden uitgedrukt. Niet alleen inkopen, verkopen, salarissen, belastingen, ontvangsten en betalingen, maar ook goederen die uit het magazijn naar de werkplaats gaan en gewerkte uren. Alle bedragen worden vastgelegd in de boekhouding. Aan het eind van een periode maak je een overzicht van de totalen van het afgelopen tijdvak. Verder maak je analyses en voer je controles uit om meer inzicht te krijgen in het rendement van een bepaalde activiteit. De cijfers moeten kloppen. Dat geldt voor elk bedrijf en elke organisatie. Ze moeten ook vastgelegd, vergeleken, beoordeeld, geanalyseerd en gerapporteerd worden. Daar komen altijd boekhoudkundige computerprogramma’s aan te pas.

Wat onderscheidt ons?

- Je werkt veel met cijfers.
- Je verzorgt de administratie van klanten.
- Je leert een beroep waarin altijd werk te vinden is.
- De aansluiting met het hbo na niveau 4 is uitstekend.

ICT

Iets voor jou?

 • Je bent creatief.
 • Je hebt oog voor detail.
 • Je vindt het leuk om een netwerk te beheren.
 • Je hebt inzicht in administratieve processen. 
 • Je houdt van bits en bytes.
 • Je bent nieuwsgierig.
 • Je bent geïnteresseerd in techniek.
ICT is...

We leven in een tijdperk van informatie- en communicatietechnologie (ICT). In bedrijven en organisaties, maar ook thuis zijn computers en andere digitale informatiesystemen niet meer weg te denken. Al die computers en systemen moeten worden geïnstalleerd en onderhouden en voor ieder systeem zijn passende programma’s nodig. Genoeg werk voor een ICT’er! Je helpt daarnaast de gebruikers van die systemen op weg. En je houdt communicatienetwerken in de lucht, want gaat er eens wat mis, dan ben jij degene die de storing opspoort en zo snel mogelijk verhelpt.

Wat onderscheidt ons?

- De opleiding heeft een goede doorstroom naar het hbo.
- Je doet veel praktijkervaringen op en je hebt goede vooruitzichten op een baan.
- Tijdens de opleiding kun je je diploma aanvullen met certificaten.
- De opleiding biedt wereldwijd erkende certificering.

Secretariële Beroepen

Iets voor jou?

 • Je wilt het gezicht van de organisatie zijn.
 • Je vindt het leuk om bezoekers te ontvangen.
 • Je notuleert graag vergaderingen.
 • Je bent een duizendpoot.
 • Je schrijft graag brieven.
 • Je houdt met plezier de agenda bij.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

 

 

Secretariële Beroepen is...

Als Secretaresse ben je de steun en toeverlaat van je leidinggevende. Als Managementassistente/Directiesecretaresse heeft je leidinggevende een rol op managementniveau. Naast gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden als agenda beheren, vergaderingen notuleren en correspondentie verwerken, zijn plannen, organiseren en coördineren belangrijke aspecten van je werk. Je zorgt ervoor dat je eigen werk goed georganiseerd is en neemt je leidinggevende werk uit handen, zodat deze zo prettig mogelijk kan werken. Als Managementassistente of Directiesecretaresse kun je zelfstandig evenementen en bijeenkomsten organiseren, waarbij je leiding kunt geven aan bijvoorbeeld de catering. Verder ontvang je op professionele en vriendelijke wijze bezoekers en communiceer je gemakkelijk in het Nederlands en het Engels.

Wat onderscheidt ons?

- Het eerste jaar leg je de basis voor een goede profielkeuze.
- Je doet veel praktijkervaring op.
- Je kunt bij veel verschillende organisaties aan de slag.
- Je kunt eenvoudig doorstromen naar het hbo.

Marketing & Communicatie

Iets voor jou?

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk goed uit.
 • Je kunt werkzaamheden efficiënt organiseren.
 • Je bent flexibel, nauwkeurig, proactief en dienstverlenend.
 • Je bent marktgericht.
 • Je bent creatief.
 • Je hebt analytische vaardigheden.
 • Je zet je er graag voor in om de doelstellingen van een organisatie te bereiken.
Marketing & Communicatie is...

Ontwikkel je oog voor trends en veranderingen. Om iets te kunnen verkopen moet er veel gedaan worden. Marktonderzoek, productontwikkeling, reclame, public relations; voordat de koop gesloten is, is er Ontwikkel je oog voor trends en veranderingen. Om iets te kunnen verkopen moet er veel gedaan worden. Marktonderzoek, productontwikkeling, reclame, public relations; voordat de koop gesloten is, is er al heel wat aan voorafgegaan. Elke fase kent zijn eigen deskundigheid.
Als Medewerker Marketing & Communicatie houd je je onder ander bezig met het opstellen en uitvoeren
van communicatieplannen, houd je de website up-to-date, schrijf je persberichten en bewaak je de huisstijl van de organisatie waar je voor werkt. Ook schakel je diverse communicatiemiddelen in bij (reclame) campagnes, zoals de advertenties en sociale media. Kortom, als Medewerker Marketing & Communicatie heb je een afwisselende baan waar geen dag hetzelfde hoeft te zijn.

Wat onderscheidt ons?

- Volop praktijkopdrachten, zowel op school als buiten de school.
- Het gebruik van digitale les- en presentatiemiddelen.
- Leerzame en leuke contacten, nationaal en internationaal.
- Brede opleiding met goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.

Juridisch-Administratieve beroepen

Iets voor jou?

 • Je kunt je inleven in een ander.
 • Je bent er goed in om lastige informatie begrijpelijk te maken.
 • Je wilt graag de regels en procedures kennen.
 • Wetteksten uitpluizen vind je leuk.
 • Het geeft je een goed gevoel om mensen te adviseren.
 • Communicatie is een van je sterke punten.
 • Je bent stressbestendig.
Juridisch-Administratieve beroepen

Er zijn heel veel wetten en regels in Nederland. En daar hebben we allemaal dagelijks mee te maken, want die wetten en regels bepalen welke rechten en plichten je hebt, dus wat je wel en wat
je niet kan en mag doen. Normaal gesproken gaat dat allemaal wel goed. Maar soms gebeurt er iets waardoor het belangrijk wordt om te weten hoe zaken precies zijn geregeld. Dan is er een deskundige nodig die door de bomen het bos ziet en de juiste informatie geeft, en zo nodig hulp en advies. Dat ben jij, de Juridisch-administratief Dienstverlener.

Wat onderscheidt ons?

- De opleiding sluit goed aan bij het hbo.
- Je leert veel over wet- en regelgeving in de theorie en in de praktijk.
- Je kunt op veel juridische afdelingen aan de slag.