Welkom bij de sector Gezondheidszorg.

Je maakt een goede keus door je aan te melden bij één van de opleidingen van onze sector.

Op deze pagina geven we je graag informatie over het intakeproces en het vervolg daarop.

Als je na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsservicebureau (OSB) van de locatie waar jij je opleiding gaat volgen

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen
De opleidingen Doktersassistent(e), Apothekersassistent(e) en Tandartsassistent(e) hebben een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan (in ieder geval vóór 1 april). De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.

Intaketest 
Allereerst nodigen we je uit voor het maken van de AMN Talentscan. Deze digitale test leg je af op onze school op een datum voorafgaand aan het intakegesprek. De bedoeling van deze test is dat wij een goed beeld krijgen van je capaciteiten en motivatie en van het beeld dat jij hebt van het gekozen beroep. De mentor gebruikt deze gegevens voor de begeleiding tijdens je opleiding. Als je de test hebt afgelegd word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Nadat je de test gemaakt hebt, wordt besloten of we je direct plaatsen of uitnodigen voor een gesprek. Dit is een individueel of groepsgesprek. Het kan ook zijn dat je zelf graag een gesprek wilt. Omdat het belangrijk is om een opleiding te kiezen die goed bij je past kijken we in het gesprek samen naar je motivatie en beroepsbeeld. Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom bij dit intakegesprek. Eventueel krijg je het advies om je studiekeuze nog eens nader te overwegen. Je kunt dan bij het Studie Informatie Punt (STIP) terecht voor een gesprek over je studiekeuze. 

VOG
Om stage te kunnen lopen heb je bij de meeste instellingen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Zonder stage kan je de opleiding niet voltooien. We informeren je hier verder over tijdens de informatiebijeenkomst.

Taal- en rekentesten Met deze testen krijgen we inzicht in je taal- en rekenvaardigheden. Dit is belangrijk om tijdig te kunnen beginnen met extra ondersteuning als dit noodzakelijk is om uiteindelijk het eindniveau te kunnen behalen. Om je diploma te kunnen behalen in het mbo moet je namelijk ook aan de benodigde eisen voor taal en rekenen voldoen.

Na de intake Om je definitief te plaatsen hebben we een kopie van het diploma van je vooropleiding nodig. Als je definitief geplaatst bent –ontvang je daarna per post je onderwijsovereenkomst, informatie over leermiddelen (boeken en licenties) en over de start van het schooljaar.

Informatiebijeenkomst nieuwe studenten
Indien je geplaatst bent, krijg je per post een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en klasgenoten en krijg je informatie over onder meer de leermiddelenlijst, de te bestellen materialen, het pasjessysteem, ELO (de elektronische leeromgeving) en de start van het nieuwe schooljaar.

Zonder Horizonpas kom je de school niet binnen. Deze wordt uitgereikt tijdens de informatiebijeenkomst. Hiervoor vragen we je een foto te maken bij het passenbureau. Het is dus belangrijk dat je aanwezig bent.

Kun je niet naar de informatiebijeenkomst komen, neem dan contact op met het Onderwijsservicebureau OSB).

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Met vragen over je opleiding en je aanmelding kun je terecht bij het Onderwijsservicebureau (Hoorn 0229 - 28 73 00, Alkmaar 072 - 547 65 00). Kijk wel eerst of je vraag hierboven of hieronder al beantwoord wordt.

Met inhoudelijke vragen over de opleiding kun je terecht bij onze contactpersonen.

Bij onduidelijkheden over de leermiddelen kun je contact opnemen met
Dhr. E. van Groen
06-50290301


Hoe hoog is het lesgeld/wettelijk cursusgeld?
Lees hier meer over: Kosten

Is er nog plaats in de opleiding?
Hiervoor kun je bellen met de contactpersonen.

Wat is ELO?
ELO is het digitale communicatiemiddel tussen jou en en je docenten. Op ELO staat altijd de actuele informatie over bijvoorbeeld je eerste schooldag, leermiddelenlijst enz. Je kunt op ELO zodra je een studenten-account hebt.

Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl

Eerste lesdag?
Nieuwe studenten krijgen tijdens de informatiebijeenkomst of per post informatie over de leermiddelenlijst. Voor studenten die al op school zitten, staat de informatie op ELO.

Lukt het niet je studentenaccount te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl.

Wat zijn de kosten van mijn opleiding?

De kosten van de lesmaterialen die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen zijn te vinden op de leermiddelenlijst. Zodra deze bekend wordt, worden deze gepubliceerd op ELO. Je kunt je leermiddelen bestellen via deze elektronische leeromgeving.

Wanneer is mijn lesrooster bekend?
Op je eerste schooldag krijg je het lesrooster. Je vindt de lesroosters ook op ELO.

Contactpersonen Alkmaar (072) 547 66 00
HelpendeP. (Petra) Laan    (072) 547 65 09
Verzorgende IG en Verpleegkunde

P. (Petra) Laan   (072) 547 65 09

Apothekersassistent(e)
Doktersassistent(e)
Tandartsassistent(e)

M. (Marja) Scholten (072) 547 68 62

M. (Myrjam) de Krijger (072) 547 69 31

E. (Erik) van Groen   (072) 547 68 72

Vragen over intake:    M. (Marja) Scholten (072) 547 68 62
Contactpersonen Hoorn (0229) 28 71 00
Helpende Zorg & WelzijnS. (Sonja) Dijkhuis 0229 - 28 71 37
Verzorgende IG en VerpleegkundeG. (Gemma) Imhann (0229) 28 75 75
Onderwijsservicebureau
Alkmaar(072) 547 65 00
Hoorn(0229) 28 73 00