Je eigen nummer

Persoonsgebonden nummer

Elke student in Nederland heeft of krijgt een persoonsgebonden nummer (een nummer dat alleen jij hebt). 

Meestal is dit het Burgerservicenummer (BSN).

Als je geen BSN hebt, krijg je een Onderwijsnummer.

Gegevensuitwisseling

Het persoonsgebonden nummer wordt gebruikt voor elektronische gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Het Horizon College moet deze gegevens regelmatig leveren. Bij de Studentenadministratie kun je vragen om welke gegevens het gaat.

Privacy

Op basis van de privacywet gelden er strikte regels voor deze gegevensuitwisseling. Iedereen van 16 jaar en ouder heeft recht op inzage in zijn/haar eigen gegevens (bij jongere studenten de ouders/verzorgers). Hiervoor is een procedure en er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Zie ook: