ROC

Het Horizon College is een Regionaal Opleidingen Centrum (roc). Regionale opleidingscentra verzorgen middelbaar beroepsonderwijs. De roc's werken samen in de MBO raad.

Zie ook:

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)