Studiefinanciering

Je hebt recht op studiefinanciering als je een BOL-opleiding of voltijd-vavo-opleiding volgt en 18 jaar of ouder bent.

Aanvragen

Log in met je DigiD op www.duo.nl en vraag studiefinanciering aan. Regel dit ruim voordat je 18 jaar wordt. Je ontvangt dan voor het eerst studiefinanciering in het kwartaal na je 18e verjaardag.

Gift of lening?

Je krijgt de studiefinanciering óf als een gift (die je dus niet terug hoeft te betalen) óf als een lening die later in een gift kan worden omgezet: de 'prestatiebeurs'. Wat voor jou geldt, hangt van je situatie af:

Je volgt een deeltijd BOL-opleiding.

Je krijgt geen studiefinanciering.

Je volgt een opleiding op niveau 1 of 2.

Je studiefinanciering is een gift. Je hebt niets met de prestatiebeurs te maken.

Je volgt een opleiding op niveau 3 of 4 en je had vóór 1 augustus 2005 al recht op studiefinanciering.

Je studiefinanciering is een gift. Je hebt niets met de prestatiebeurs te maken.

Je volgt een opleiding op niveau 3 of 4 en je hebt pas op of na 1 augustus 2005 recht op studiefinanciering.

Voor jou geldt de prestatiebeurs. Je krijgt de studiefinanciering eerst als lening. Deze wordt omgezet in een gift als je een diploma op niveau 3 of 4 haalt (dus ook als je een opleiding op niveau 4 volgt, maar een diploma op niveau 3 haalt). Je moet het diploma wel binnen 10 jaar halen.

Als je tussentijds met de opleiding stopt – zodat je geen diploma behaalt – wordt de lening niet omgezet in een gift. Dat is ook zo als je begint op niveau 3 of 4 en een diploma op niveau 2 haalt.

Meer informatie
Studie Informatie Punt

Zie ook: