Lesuitval

De school wil lesuitval en tussenuren tot een minimum beperken. Mochten er toch lessen uitvallen, dan kun je voor zelfstudie gebruik maken van het Open Leercentrum (OLC).

Roosterwijzigingen en afwezigheid van docenten worden aangegeven op de ELO.