Verlof

Elke vorm van kortstondig, geoorloofd verzuim, bijvoorbeeld een bezoek aan een arts, specialist of orthodontist dien je tijdig te melden bij het Onderwijs Service Bureau van jouw sector.

Als je, anders dan door ziekte, niet naar school kunt komen vraag je tijdig verlof aan in verband met gewichtige omstandigheden. Dit vraag je vooraf schriftelijk aan bij de opleidingsmanager van jouw opleiding. Je kunt het formulier Aanvraag verlof ROC Horizon College (pdf) ook ophalen bij het OSB van jouw sector. De opleidingsmanager zal de aanvraag beoordelen en je over de uitspraak informeren.

Overleg met je mentor hoe je een eventuele leerachterstand kunt inhalen. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Download hier het formulier Aanvraag verlof ROC Horizon College (pdf)

Zie ook: Verzuim