Vertrouwensinspecteur

Als je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, bedreiging, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie kun je hiermee naar de vertrouwenspersoon.

Als het (mogelijk) om strafbare feiten gaat, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit bij de schoolleiding te melden en deze móet aangifte doen bij de politie.

Wil je dat (nog) niet, dan kun je ook de vertrouwensinspecteur bellen. Deze is niet in dienst van het Horizon College maar van de Onderwijsinspectie en heeft geen meldingsplicht. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Zelf kun je natuurlijk ook aangifte doen bij de politie. Daarbij kan de vertrouwenspersoon je helpen.