Veel gestelde vragen over passend onderwijs

Wat is er veranderd met de komst van passend onderwijs in het mbo?
Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de lgf-rugzakjes en de indicatieprocedures verdwenen. Het Horizon College is zelf verantwoordelijk om samen met jou en je ouders na te gaan welke extra ondersteuning nodig is om je opleiding succesvol te kunnen volgen en af te ronden.

Wat betekent passend onderwijs voor leerlingen?
Iedere beperking, chronische ziekte of stoornis vraagt om een andere aanpak. Dit is sterk afhankelijk van de aard en de mate van deze beperking, chronische ziekte of stoornis en van de manier waarop je hiermee omgaat. Het Horizon College biedt extra ondersteuning aan studenten met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Vooraf bekijken we wat je nodig hebt als je op het Horizon College een beroepsopleiding gaat volgen. Misschien heb je minder, of misschien juist meer of andere begeleiding nodig dan op je vorige school. Uiteraard wordt de ondersteuning gegeven binnen de grenzen die door de opleiding en het toekomstige beroep worden gesteld. 

Wat betekent passend onderwijs voor de intake?
Studenten met een beperking, chronische ziekte of stoornis krijgen een uitgebreide intake, door een intaker vanuit de opleiding en een adviseur van het Studie Informatie Punt van het Horizon College). De ouders/ verzorgers nodigen we hierbij uit.

Hoe ziet de extra begeleiding eruit?
Mentoren (of andere docenten van de opleiding) geven extra begeleiding aan studenten die dit nodig hebben. Daarnaast heeft het Horizon College ambulant begeleiders beschikbaar voor (individuele) extra ondersteuning. Voor studenten met een indicatie in cluster 1 en 2 blijft er ambulante begeleiding vanuit Visio en Hendrik Mol beschikbaar.

Er zijn ook andere vormen van extra ondersteuning mogelijk, zoals het aanpassen van het tempo van de studie en extra voorzieningen.

Hoe leggen we de extra ondersteuning vast?
De extra ondersteuning die een student krijgt leggen we vast in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. We werken dit uit in een begeleidingsplan. De mentor en de ambulant begeleider bespreken dit plan met de student en zijn of haar ouders.

Welke ondersteuning kan het Horizon College bieden?
Het Horizon College biedt:

  •            basisondersteuning aan alle studenten die dit nodig hebben; dit wordt gegeven door opleidingsteams en door de adviseurs van het Studie Informatie Punt van het Horizon College

  •            extra ondersteuning aan studenten die extra ondersteuning toegekend hebben gekregen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Het gaat om studenten met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Extra ondersteuning wordt gegeven door mentoren, teams en/of een ambulant begeleider.

Er zitten ook grenzen aan de extra ondersteuning die het Horizon College kan bieden. Het Horizon College heeft een ondersteuningsprofiel waarin nader beschreven staat welke ondersteuning het Horizon College kan bieden en wat de grenzen hierin zijn. Wanneer hier vragen over zijn kan contact opgenomen worden met het Horizon College.

Contact
Voor vragen en opmerkingen over passend onderwijs kun je een mail sturen naar hcpassendonderwijs@horizoncollege.nl