Wat is vavo?

Binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) van het Horizon College worden de volgende opleidingen aangeboden: 


- vmbo-TL 4
- havo 4
- havo 5
- vwo 


Een belangrijk voordeel van het volgen van onderwijs op het vavo is de flexibiliteit. Langzamer studeren, sneller studeren, een deelstudie doen: afhankelijk van jouw situatie is veel mogelijk. We kijken hierbij wat jij als student zélf kan en wil.

We verwachten ook wat van jou als student. Doordat ons onderwijs 'minder schools' is dan in het voorgezet onderwijs wordt er een groot beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je werkt op het vavo zelfstandiger dan in het voortgezet onderwijs.

Lessen
De lessen worden verzorgd op de locatie in Alkmaar en vinden overdag plaats. Met uitzondering van (het inhalen of herkansen van) schoolexamens. 

Mentor
Elke student, ongeacht het aantal te volgen vakken, krijgt een mentor met wie hij/zij de studievoortgang kan bespreken. De mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt.

Bekijk hier of het vavo geschikt is voor jou.

Informatie
Als je na het bestuderen van deze site nog aanvullende vragen hebt over jouw mogelijkheden op het vavo van het Horizon College, neem dan contact met ons op via vavo@horizoncollege.nl