Wat is vavo?

Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) is door de overheid erkend en gesubsidieerd onderwijs op vmbo-tl-, havo-, en vwo-niveau. Dit onderwijs is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo. Het vavo biedt leerlingen een kans om alsnog een diploma of certificaat te halen. 

Het vavo op het Horizon College kent vier opleidingen: 

  • Eindexamenjaar vmbo-TL
  • Voorexamenklas havo 4  
  • Eindexamenjaar havo 5
  • Eindexamenjaar vwo 6
     

Je kunt in 1 jaar in de eindexamenklas je diploma halen. Start je in havo 4, dan doe je er 2 jaar over. 

Een belangrijk voordeel van het volgen van onderwijs op het vavo is de flexibiliteit; langzamer studeren, sneller studeren of een deelstudie doen. We kijken bij het intakegesprek wat jij als student zélf kan en wil. 

We verwachten ook wat van jou als student. Omdat ons onderwijs ‘minder schools’ is dan in het voorgezet onderwijs, wordt er een groot beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid. Je werkt op het vavo zelfstandiger dan in het voortgezet onderwijs. 
 

Lessen
De lessen worden verzorgd op de locatie in Alkmaar en vinden overdag plaats. Met uitzondering van (het inhalen of herkansen van) schoolexamens. 

Begeleiding
Iedere vavo-deelnemer krijgt een mentor. 
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, zou het kunnen zijn dat je extra begeleiding nodig hebt. Je kunt dit aangeven tijdens de digitale aanmelding of tijdens het intakegesprek. Ook uit een Talentscan (tijdens de intake) zou kunnen blijken dat je die begeleiding nodig hebt. De zorgcoördinator en de ambulant begeleider bieden hierbij de nodige ondersteuning. 

Bekijk hier of het vavo geschikt is voor jou.

Informatie
Als je na het bestuderen van deze site nog aanvullende vragen hebt over jouw mogelijkheden op het vavo van het Horizon College, neem dan contact met ons op via vavo@horizoncollege.nl